SANTUENEA. Auzo plana, galdeketa eta 4 irakasgai

SANTUENEA. Auzo plana, galdeketa eta 4 irakasgai

| Hiritik At |

SANTUENEA. Auzo plana, galdeketa eta 4 irakasgai

Pasa den larunbata, hilak 17 data garrantzitsua izan da Usurbilgo Santuenea Auzoko bizi-lagunentzat. Izan ere, beren auzoaren gaineko erabaki garrantzitsu bat hartzera deituak izan dira. Hau, berme legal-administratibo guztiak dituen galdeketa prozesu baten baitan egin dute.

Bozka eskubidea duten 16 urtetik gorako 359 auzotarrek erabakia galdera honi erantzunez hartu dute:

Nahi al duzu auzoaren erdigunea ber-antolatu, horretarako eskubaloi pistaren dimentsioak txikitu behar badira ere?

Emaitzak? Agerikoak hauek: 49 baiezko, 116 ezezko eta baliogabe 1 zuri. %46-ko parte hartzea hortaz. Ondorioz, auzoaren erdigunean konponketak eta hobekuntzak egingo dira baina hau berrantolatzeko planteamendurik gabe. Izan ere, eskubaloi kantxaren dimentsioak bere horretan mantendu behar direla ebatzi dute auzotarrek.

Ageriko horiez harago, badira bestelako emaitza interesgarri batzuk. Izan ere, auzogintzatik, behetiko gorako hirigintzaren logikan kokatuz, prozesu biziki interesgarri batekin kausituko gara. Lurraldegintza demokratikoa bultzatu nahi dugun teknikarientzat irakaspenez beteriko ibilbidea da Santueneakoa. Eskala oso txikian bada ere, hiri eskubidea eraikitzeko eredu bat.

Jarri dezagun arreta aipatu irakaspenetan eta hauen maisu izan diren auzotarrengan.

ERABAKIA PLAZARA!” EZ-OHIKO GALDEKETA BATEN 5 GAKO

1. GERTUTASUNAREN POTENTZIA POLITIKOA

Hasteko, erabaki eskala da deigarria. Espazial eta soziala. Izan ere, berme administratibo-juridikoak dituen prozesua, 409 pertsona bizi diren auzoari begira egin da. Apika normaltzat jo beharko genituzke horrelako gertuko-demokrazia ariketak, baina onartu beharko dugu ez direla maiz jazotzen.

Eskubaloi kantxa auzotarrak ez diren askok erabiltzen badute ere (ekipamendu munizipaltzat jo genezake), erabakimen gaitasuna auzotarrei eman zaie. Hautesle zentsua bertara mugatu da, 359 pertsonako zentsua osatuz. Hortaz, auzo burujabetza ariketa batez ari gara zeinak erabaki gaitasuna bertako biztanleen esku jartzen duen. Ekipamendu sarean fokua jarri izan bagenu, ikuspegi funtzionalista indartzen jarraituko genuke eta erabakia eskala munizipalean hartzea litzateke zentzuzkoena. Kasu honetan, ariketa “auzo bizigarri” baten planifikazioaren baitan egin da, bizitza-lurraldeak modu bateratuan ulertuz. Honela, bizitokiak hartu lehentasuna erabaki-subjektua definitzerako momentuan.

Bizi lagunek aipatu izan dutenez “ez gaude oso aktiboa izan ohi den auzo batean”. Haatik, galdeketaren parte hartze datuak esanguratsuak dira: %46. Erabakia biztanleen erdiak hartu du zuzenean. Durangon 2021ean, iritzi publikoan zentralitate itzela izan zuen eta hiri-birmoldaketan egiturazko garrantzia izango zuen PERI 1-aren gaineko galdeketan, parte-hartzea %28,57-koa izan zen (7.077 boto bildu ziren). Emaitzak onak, “Izan erabakia” kanpaina zabal baten osteko uzta izan ziren. Usurbilera bueltatuz, Zubietan jartzekoak ziren errauskailuaren gaineko galdeketa egin zen 2015. Hau ere bolo-bolo zebilen gaia, herrian eta Euskal Herrian. Udalak eta Erraustegia Erabakia Herri Plataformak ekimenak ahalegin itzela egin zuen kasu honetan ere. Parte hartzea: %43,6 arrakastatsu bat. Bidenabar %97,9-ak ezetz esan zion gaur egun martxan den erraustegiari.

Santuenean bozka kopurua ezin da alderatu (166). Baina eskala txikitasun hau da parte-hartze tasa handiaren indargune eta hortaz galdeketaren zilegitasunaren iturri. Edozein ebazpen publiko zuzeneko eragina jasoko dutenen erdiaren hautu zuzenez hartzea ez da ohiko oinarria.

Durangon 2021ean eta Usurbilen 2016 askoz konplexuagoak ziren prozesuak eman ziren. Auzokoa gertuagokoa, aurrez-aurre eta baliabide gutxiagorekin egin da. Hortaz, auzo galdeketak maiztasun handiagoa baimentzen duten demokrazia ariketa biderkagarriak dira. Han eta hemen afera komunen gainean erabakitzeko maiz erabili daitekeen mekanismoa da. Behetik gora eta poliki-poliki demokrazia zuzen eta zilegi baten oinarriak berritzeko lanabesa izan daitezke bada auzo-galdeketak.

Hau horrela izanda ere, ezin dugu begi-bistatik galdu kasu honetan egon den sukalde lana. Izan ere, galdeketa hau “Santuenea Elkar-lanean” auzo planaren baitan hezur-mamitu den ariketa izan da.

2. AUZOTIK ETA AUZOARENTZAKO EGOSITAKO GALDEKETA

Esan bezala, ezin dugu ahantzi behetik gorako auzo-prozesu pausatu baten ondorio izan dela galdeketa. Izaera baikorra izan duena.

Izan ere, galdeketa asko (gehienak ez bada), negoziazioa posible ez den gatazkei aterabidea emateko tresna bezala erabili dira. Aipaturiko Durango eta Usurbileko kasuak ekar genitzake berriz. Izaera ezkorrekoak dira.

Kasu honetan ezberdina izan da. Auzo planifikazioaren egitekoan murgildu dira auzotarrak 2021-an. Usurbilgo udalaren sustapen eta babesarekin eta Hiritik At-en bide-laguntzarekin Auzo Plana egiteari ekin diote. Bide honetan, auzoaren erdigunean nagusitzen den eskubaloi pistaren gaineko auziaren aurrean, planeko talde motorreko auzotarrak izan dira galdeketa proposamena luzatu dutenak. Nolabait aurretik Auzo Planean eginikoa balioztatzeko, hau ixteko eta erabakiaren zilegitasunaz aurrera egiteko.

Pausatu gaitezen momentu bat aipatu planean, galdeketa ulertzeko gakoa baita.

Santuenea Elkar-lanean. Auzo Plana” 2021eko maiatzetik hona garatu den parte hartze prozesua izan da. Auzoko talde eragileak gidatu du, Hiritik At-en bide-laguntzarekin. Bertatik auzo-diagnostikoa egin da (62 galdetegi, auzo-txangoa eta tailer ezberdinak oinarri) eta auzoaren epe ertaineko planifikazioa egin da. Planifikazio honek “hiri garapen integralaren” ideia bere egin du eta auzo-espazioa planifikatzea baino, “bizitza-auzoan” planifikatzeko erronkari heldu dio. Hau da: Zer bizi-modu nahi dugu auzoan eta ze espazio, ekipamendu, zerbitzu eta auzo-dinamika behar ditugu horretarako.

Horri begira esku-hartze estrategiko ezberdinak identifikatu dira. Hala nola: Auzoaren eta Oria ibaiaren arteko lotura bizigarria berreskuratzea (erdigunea ber-naturalizatuz eta ibai-parke bat eginez) eta oinezkoentzako espazio irisgarriak irabaztea aurrez aparkalekuak ordenatuz eta auzo-plazan erabilera berriak proposatzea. 

Santuenea Elkarlanean Auzo plana

Baina hau egiteko lekua beharrezkoa da, espazioz larri dabilen auzo batean. Honela, talde motorrak galdera bat planteatu dio bere buruari prozesuan zehar: Eta eskubaloi pista txikituko bagenu, horrela esku-hartze hauek egiteko espazioa irabaziz? Galderaren inplikazioaz jakitun, talde motorrak esku-zabaltasunez jokatzea erabaki du: Erabakia udalarekin hartu baino (urte beteko prozesu ireki batek ematen zion zilegitasunarekin), galdera hau auzotar guztiekin ebazteko erronka hartu du. Hor hasi da “Erabakia Plazara!” dinamika: Iraila-Urrian auzoko talde motorrean bertan landu da galderaren formulazio zehatza. Hau itxita, udalari pasa zaio eta honek prozedura administratibo guztia jarri du martxan. Bitartean, auzoan “deliberazio prozesu” bat diseinatu da. Honen baitan antolatu da erakusketa, ekoiztu da parte hartzea sustatzeko bideoa eta gauzatu Agurtzane Solaberrieta alkatearekin solasaldia.

Hortaz behetik gorako planifikazio herritar baten barne eztabaidak auzoarekin partekatzeko ariketa izan da galdeketa. Aurretiazko prozesua bera ere indartzeko sortua dena. Planaren talde motorrak proposatu eta honek gidatu du galdeketa bere aspektu gehienetan. Aurrera begira, bera izango da erabakiaren ondorioak, Udalarekin batera, kudeatu beharko dituena.

Honi tiraka, esanguratsua da erabakiaren irmotasuna gogora ekartzea: %70 pista txikitzearen kontra. Auzoaren erdigunerako plan interesgarriak baziren ere eta eskubaloi pistaren erabilera oso handia izan ez arren, gehiengo handi batek autu kontserbadorea egin du. Zer dela eta? Erantzun honen bila, espazioa-lekua-identitatearen arteko loturak arakatu beharko ditugu. Honetarako, hirigilearen begiradak ez du askorako balioko, antropologiaren betaurrekoak izango dira argigarriagoak.

Ahalegin honekin irakaspen baliotsu batekin aurkituko gara hirigintzan aritzen garenok: auzo-leku ugari, hirigintzak lehenesten dituen zenbait irizpideren baitan hutsalak (edo oztopoak) badira ere, bizi-lagunentzat nortasun ikur izan daitezkeela. Auzoan izan duten bizitzaren esperientzia gordailu kolektibo bilakatzen badira, ondare komuna dira bizi-lagunentzat. Puntu horretara iritsita, dimentsio identitario eta emozionalak korapilatzen dira espaziogintzarekin eta irizpide urbanistiko asko azken plan batean jauzten dira.

3. SANTUENEAKO ESKUBALOI PISTA EZ DA ESPAZIO HUTSA:
    LEKU ANTROPOLOGIKO BAT DA

Galdeketa honen hirugarren ezaugarri aipagarria duen inplikazio identitarioa da, eta hortaz emozionala. Usurbildarra ez denarentzako, honek azal dezake nola iritsi garen gisa honetako galdeketa batera.

Santuenean Eskubaloi Pista “kirol ekipamendu bat” baino askoz gehiago da. 1967an Usurbilgo eskubaloi klubaren kantxa bilakatu zen. Aurretik, Usurbilgo kirol kluba hara eta hona zebilen entrenamendu instalazio batetik bestera: Orio, Lasarte eta baita Donostia ere bai. Aldundiak eta Udalak dimentsio ofizialak zituen pista Oria eta Andatza mendien arteko tartean egitea ebatzi zutenean, Usurbilgo kirol kluba santuenean auzune isolatura ekartzeko erabakia hartu zuten.

Hortik aurrera eskubaloia harreman sozial askoren bitartekari egituratzailea bilakatu zen: haur-nerabeen sozializazio eremua, auzunera heldutako familien elkar-ezagutzarako ingurumaria eta auzo-kaxko harremanaren jostuna izan zen eskubaloia. Honekin, harreman guzti hauen espazio eta sinbolo bihurtu zen pista bera ere. Pistan jokatzen zuten gazteek gurasoen arrotasunerako eta pistaren bueltan elkar-ezagutzen zuten nagusiek. Pista hor zegoelako zetozen usurbildar eta ingurukoak auzora, bidenabar auzuneko ostalaritzari ere bizia emanez. Honela, pista auzunearen garai onenen lekukoa da, apika azkena.

Izan ere azken azken partida ofiziala 1990ean jokatu zen. Duela 30 urte baino gehiago. Usurbilgo klubak mailaz igotzea lortu eta laster federazioak arauak aldatu zituen: Debekatu egin zuen euri-azpian jokatzea. Amaitu ziren horrela Santueneako partida anfibio-epikoak. Pista hura estaltzea alboratu eta laster Usurbileko kaxkoan egingo zituzten arau berriei egokituriko instalazioak.

Denbora pasa den arren ukaezina da auzotar askok pistarekiko duten atxikimendua. Egun ikuspegi urbanistiko batetik azpi-erabilia den arren eta bir-moldaketa interesgarri askoren aurrean oztopo bada ere, auzunearentzako balio itzela duela argi geratu da.

Nolabait galdeketan parte hartu dutenen %70-ak berretsi du leku antropologiko baten aurrean gaudela (eta asko dira garai loriatsu hau ezagutu ez zutenak). Marc Augé-k definituriko zentzuan zeinetan espazioa esan-nahiz betetzen den. Lekua beraz, espazioaren eraikuntza sozial eta kulturalaren ondorioa da. Artefakto espazio-kulturala da lekua, ez fisikoa soilik. Lekua, esan-nahi eta zentzu biltegi da, bertan bizi direnentzat eta ulergarritasunaren printzipioa behatzen duenarentzat” diosku Augé-k. Zer esan nahi du honek? Ba jendartea bera, bere antolaketa sozial, politiko eta mundu-ikuskerarekin espazioan zizelkatua dela. Norabide oso antzekoan ari zaigu, galdeketari begira antolatu den erakusketan ageri den aipua: “Lekuak gure historia txikien biltegi dira, ondare komunak. Esan-nahiz hornituriko espazioa da lekua, hitz egin gabe mintzo zaiguna. Horregatik bilaka daitezke maiz gure munduak kokatzeko euskarri, gure nortasun eraikuntzaren mugarri”. Santuenea Galdeketa, erakusketa, 2022.

Santuenean espazio-emozio lotura hau gogor agertu da. Joera komunitarista hau ez da beti positiboa. Zenbaitetan deliberazio prozesua bera ere termino arriskutsuetara eraman du. Eskema sinple bezain faltsu batek iradoki du benetako auzotarrek ulertzen dutela pistaren garrantzia historikoa auzoarentzat eta hortaz, auzotar ona ezezkoaren alde egingo duela. Logika sinplistari jarraituz, baiezkoaren aldekoa “kanpotarren” eremu batean kokatuko luke bere burua. Bertakoak/kanpokoak bozka aukerarekin diskurtsiboki lotzeko tentaldiak egon dira. Dena den, auzotarrek gidaturiko deliberazio prozesuak arrisku hau gainditzeko bidea eman duela esan daiteke.

Santueneatik hortaz, beste irakaspen baliotsu bat datorkigu hirigintza aritzen garenoi: historiak eta espazioaren esan-nahiek garrantzia dute. Hortaz, ezin dugu behetik-gorako hirigintzaz aritu lekuaren dimentsio kultural-afektiboa aintzat hartu gabe. Honi men egin beharko dio beti hirigileak kontserbadurismo geldoenarekin konformatuz? Ez noski. Baina eremu honi begirunez egin beharko dio so, ulertu eta pedagogikoa izan beharko du ala eskatzen duten kasuetan.

Adostasunik ez dela nortasun, emozio eta irizpide urbanistikoen artean? Ba Santueneatarrak bezala egin: Galdetu.

4. DEMOKRAZIA ZUZENAREN EZINTASUNAK ETA HAUEK “DE FACTO” GAINDITZEKO MODUAK

Ezintasun legalak gainditzeko Udalak eginiko saiakera azpimarragarria da. Izan ere, galdeketak ezin du loteslea izan legalki eta hortaz “demokrazia zuzena” oso herren dago egungo marko legalean. Azken puntu honetan hau desobeditu gabe, “de facto” loteslea izateko egindakoa behatuko dugu.

Hasteko, Udalak prozesua landu du Udal barruan, alderdi denen adostasunak bilduz. Zegokion batzordetik pasa ostean udal batzaren adostasuna lortu du.

Ondoren mezu argi bat plazaratu du egon den foroetan: Udalak erabakia errespetatuko du, hau dena delako ere. Hau auzoko talde eragileari ere modu honetan helarazi zaio eta honek, auzoan horrela komunikatu du. Zentzu honetan, abenduaren 12an auzoan Agurtzane Solaberrieta Alkatearekin izandako solasaldi irekia garrantzitsua izan da. Bertan argi eta garbi berretsi da aipatu konpromisoa eta argibideak eman dira.

Honela, “de iure” ezinezkoa dena “de facto” erreal bilakatzen da: Bozkatzaileak eta Udalak badakite auzoan gailentzen den iritziaren arabera egingo direla gauzak etorkizunean. Berme legalik ez dagoela? Kasu honetan auzo informatu eta mobilizatu batek eta udalaren hitz publikoak osatzen duten berme oinarria, edozein formalismok baino ziurtasun handiagoa eskaintzen du.

ESKERRIK ASKO SANTUENEA

Hiritik At-i dagokigunez amaitzen doa elkarrekin egiteko genuen bidea, laster utziko dugu (denbora batez bederen) Santuenea auzoa. Guri dagokigunean, denbora da “auzogintzaren hipotesiarekin” atzera eta aurrera gabiltzala. Dela auzo ekintzaile gisa gure egunerokoan, dela kooperatiba gisa aholkularitza eta bide-laguntza eskaintzen Hiritik at, dela honen teorizazio lanetan BDS Koop.

Hiritik at

BDS Koop

Santueneako ibilbide honetan hausnarturiko gauza asko gertatzen ikusi ditugu. Talde motorra, auzo-udal lankidetza, auzoaren planifikazio integrala, eztabaida, galdeketa bat martxan jartzeko autua, … Bidean gauza berri asko ikasi ditugu, beste asko berretsi eta eremu askotan ere hausnarketa-gai asko ekarri ditugu etxera. Hau ezagutu ditugun auzo-gile askok emanak izan dira, baita auzoarekiko konpromiso osoz lan egin duten udal arduradunek oparituak ere.

Guzti honegatik eta auzogintzaren aldeko apustuan berresteagatik,

Mila esker Santuenea

Irunen,
2022-12-13

ITURRIAK

Augé, Marc (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad. Hemen: https://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2609/files/2009/03/marc-auge-los-no-lugares.pdf

Berria. (2021). Trenbidearen proiektua geldiaraztearen alde egin dute Durangon. https://www.berria.eus/albisteak/194984/trenbidearen-proiektua-geldiaraztearen-alde-egin-dute-durangon.htm

Durangoko Udala (2021). Izan erabakia. Ataria. (https://www.galdeketa.durango.eus/eu)

Hiritik At. https://hiritik-at.eus/

Laia (2021). Auzogintzaren unea (I). Auzoa eta honen apologia egiteko lau zutabe. Hemen: https://www.bdskoop.eus/2020/12/02/auzogintzaren-unea/

Noaua (2017). Gaur urtebete, Usurbilek eta Zubietak erraustegiaz erabaki zuten. https://noaua.eus/usurbil/1543505384095-gaur-urtebete-usurbilek-eta-zubietak-erraustegiaz-erabaki-zuten

Santuenea Auzo Plana (2022). https://www.usurbil.eus/eu/santuenea

Santuenea galdeketa parte hartzea sustatzeko bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=L57-L9AmbGw

Transitar hacia un modelo de desarrollo territorial soberano (II)

Transitar hacia un modelo de desarrollo territorial soberano (II)

BAJO BIDASOA: TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL (MÁS) SOBERANO (II)

Escenario económico y líneas de actuación posibles

| Iker Eizagirre |

2. Situación económica en Irun. Los datos.

Presentamos los datos principales recogidos del anuario económico de Bidasoa Activa S.A. (2018) para después extraer conclusiones y operativizar en forma DAFO.

Datos socio-económicos básicos

 • Población total: 79.201 habitantes

 • Densidad comarcal de 1.106,2 habitantes por km2

 • Población activa: 37.353 habitantes

 • Desempleados: 4.275 habitantes, lo que supone una tasa de paro estimada de 11,5%

 

 • Contratos formalizados en el 2017: 25.835 contratos.
 • El número total de personas afiliadas a la Seguridad Social a finales de 2017: 23.717 personas.
 • Establecimientos y empleos por ramas de actividad y PIB relativo por cápita.

Formación

El alumnado en los centros educativos de la comarca asciende en 2017 a 12.149 alumnos/as. El 64% de las matriculaciones se registran en centros públicos y el 36% restante en centros privados. En el campus del Bidasoa Mondragon Unibertsitatea se están formando un total de 295 alumnos/as, provenientes tanto de la comarca como de otros municipios.

Tejido económico

Al finalizar el 2017, el tejido empresarial comarcal está compuesto por 6.657 establecimientos que ocupan a 25.727 trabajadores/as, de los cuales el 77% trabaja en el sector terciario. El sector primario destaca por la notable actividad pesquera desarrollada por la flota de Hondarribia, con 24 embarcaciones y 261 tripulantes, la cual se dedica exclusivamente al subsector de bajura. El sector industrial de la comarca se compone de 391 establecimientos dando empleo a 3.756 personas, 3.641 en el municipio de Irun y 115 en Hondarribia.

En cuanto a la construcción, la comarca cuenta con 989 establecimientos que ocupan a 1.545 personas trabajadoras.

El sector terciario (servicios) de la comarca lo componen un total de 5.176 establecimientos, dando empleo a 19.964 personas.

Turismo

La progresiva ampliación de los recursos turísticos comarcales tiene como objetivo la atracción de turistas a la comarca. En el año 2017 la comarca dispone de 47 establecimientos de alojamiento. La capacidad de estos establecimientos alcanza la cifra de 2.516 plazas. En 2017 media anual de ocupación del 66,2%.

Infraestructuras

Elementos fundamentales a tener en cuenta sobre los que se construye el territorio y la actividad económica. En este sentido la red fundamental consta de:

En resumen:

 • La población: asimetría poblacional entre los dos municipio de la comarca, que son parte de una aglomeración urbana intermedia dentro de la región urbana de la EuroCiudad Vasca (con Donostia con 180.000 hab. y Baiona-Angelu-Biarritz con 105.396 hab. como polos más fuertes).

 • En relación a las fuerzas centrífugas que afectan a la comarca: un 48,1% de las personas empleadas empadronadas en Irun con empleo, lo ejercen fuera de la comarca (Eustat, 2011).

 • Una comarca relativamente más pobre: los datos del PIB, la renta familiar y la tasa de paro (la más grande de la provincia) así lo muestran.

 • Una comarca con una oferta educativa considerable (Formación Profesional, sobre todo, y universitaria).

 • Un tejido económico muy terciarizado que no consigue explotar el sector turístico potencial dada su localización.

 • La comarca, y en especial Irun tiene una centralidad secundaria en la ciudad real respecto a las áreas funcionales de Donostia y BAB. Esta posición secundaria es más fuerte en algunos aspectos económicos (que vienen reconocidos por la propia EuroCiudad y el Plan Estratégico de Bidasoa Activa). Así, los sectores de actividad sobre los que se quiere explotar la ventaja competitiva son:

  • Logística de tráfico de mercancías (logística avanzada) por su condición de nodo de comunicaciones.

  • Comercio 4.0 y referencia para el consumo “ciudad de compras”.

  • Se habla de la movilidad eléctrica.

  • Un vago sector como “la industria creativa”.

  • Oferta formativa en Formación Profesional.


Topografía básica recogida en las Directrices de Ordenación Territorial (Gobierno Vasco, 2016). En ellas como vemos Irun tiene un peso específico muy secundario respecto a San Sebastián. Peso que trata de ganar potenciando su función puente con Baiona y Europa.

2.1 DAFO

DEBILIDADES

– Tejido económico muy terciarizado

– Una parte del pequeño comercio en declive: dificultades para la modernización y sitiado por los grandes centros comerciales y las nuevas formas de venta (online). Débil asociación y estrategia inexistente sector-institución compartida.

– El peso del primer sector es nulo y no hay apuesta institucional por tratar de revitalizarlo de laguna manera dentro del paradigma del Km0.

– El nivel de modernización e innovación de la pyme es pequeño (Ikei, 2017) y no hay colaboración empresarial a nivel comarcal para ello.

– Dificultades para facilitar más suelo de uso industrial.

– Una débil apuesta por crear fondos de financiación para la innovación en pymes, emprendimientos de la comarca

– No existe una estrategia integrada ni liderazgo público en ello. Lo que se hace se hace a nivel de sectores de actividad (agro-alimentario, hostelería, turismo, logística, etc.) pero sin buscar sinergias.

– Débil articulación entre los centros formativos y las necesidades de cualificación del tejido económico.

– El servicio de emprendimiento de Bidasoa Activa S.A. es deficitario: formaciones aleatorias pero sin servicio de acompañamiento y vinculación con el tejido económico comarcal a la nueva empresa.

– No se trabaja la resignificación del emprendimiento como forma legítima y necesaria de generar riqueza para el territorio.

– Un nivel de renta relativamente bajo respecto a la provincia y débil cohesión social para actuar de forma común.

– Tasas de paro más altas de la provincia.

– Visión de crear empleo sí, pero no empleo de calidad.

– No existen ni estrategias ni herramientas para la integración al ciclo económico con plenos derechos de sectores con riesgo estructural de caer en la exclusión social o la marginalidad (migrantes y sectores subcualificados).

– No existen ni estrategias, ni herramientas para la integración de sectores con riesgo estructural de caer en la exclusión social o la marginalidad (migrantes y sectores subcualificados) al ciclo económico con derechos plenos.

– Propuestas económicas alternativas (ESS, circular, cooperativismo, comunes, etc.) son vistas como “ocurrencias” y no se las tiene en cuenta.

– Una ciudad muy dividida (ideología, procedencia, clase, barrios, etc.) e imposibilidad de acumular capital social en escala de ciudad.

FORTALEZAS

– El sector de la logística es fuerte (la plataforma de Zaisa de propiedad pública) y debido a la geolocalización de la ciudad es un sector con potencial para aprovechar las oportunidades.

– Numerosas iniciativas que plantean colaboración y desarrollo local en base a la articulación en clave territorial (BDS Koop (ESS), red de Industria creativa, Programa Bidasoa Km0, etc.)

Amor propio por el comercio local que en cierta manera lo mantiene a flote.

– Segunda ciudad de Gipuzkoa (tercera en la región transfronteriza) es Irun cabeza de comarca, y tiene posibilidades de generar un polo atrayente en sectores como la logística, el comercio o la cultura.

– Entorno natural, historia, conectividad, oferta gastronómica, etc. que hacen que tenga posibilidades de posicionarse como destino turístico

– Apuesta por participar en escalas supra-comarcales para el desarrollo económico en red: Consorcio Transfronterizo, EuroCiudad Vasca, EuroRegión, etc.

– Red de centros formativos que van hasta el máster universitario (Mondragón Unibertsitatea) y especial fuerza en la Formación Profesional con dos centros de referencia como son Bidasoa FP y Playaundi FP.

Movimiento asociativo activo que empieza a incluir lo “económico” en su agenda.

– Proyecto Vía Irun: estrategia conjunta entre gobierno municipal actual, Diputación, GV y Ministerio de Fomento para revolucionar el espacio ferroviario y convertirlo en una plataforma intermodal y centro de desarrollo económico moderno.

– Buena red de servicios: transporte público y conexiones supracomarcales, servicio institucional (ventanilla) a las empresas, abastecimiento de agua, luz e internet asegurado, escuelas, centros de mayores, etc.

– Progresiva sensibilización por parte del estamento político, más poroso a nuevas propuestas viendo que las cosas no acaban de mejorar.

AMENAZAS

– Quedar relegada como polo atrayente en la región urbana en construcción (por la fuerza centrífuga ejercida por Baiona y Donostia).

– Posibilidad de nuevas crisis y aumento de las desigualdades sociales: mayor degradación de la cohesión social.

– Las nuevas formas de producción, distribución y consumo, especialmente las que aplican economías de escala y uso intensivo de tecnología, pueden hacer que muchos sectores de actividad quiebren ante la capacidad competitiva de grandes empresas.

– Que las empresas y capitales foráneos, necesarios para activar los sectores estratégicos de la comarca, no vean atractiva la localización.

– Que el auge de visiones neoliberales y conservador-fascistas impidan articular alianzas con otros territorios en clave de desarrollo local y solidaridad.

OPORTUNIDADES

– Vía Irun Distrito Innovador: poder atraer empresas de referencia en logística avanzada, movilidad verde, comercio 4.0 y TICs a un nuevo distrito urbano situado en el centro de la ciudad y con opciones de inter-modalidad excepcionales (TAV, tren, euskotren, autobuses, etc.).

– Concienciación ciudadana en clave de democracia económica: cada vez más masa crítica.

El fortalecimiento (teórico y político) de proyectos de corte municipalista que apuesta por la relocalización de los procesos económicos (en la medida de lo posible, claro está). Existe una amplia red de municipios (aquí, Udalbiltza) en la que se están generando y consolidando nuevos modelos económicos desde lo local pivotados en proyectos probados y exitosos.

– Captar fondos europeos para financiar las estrategias de desarrollo comarcal.

Transitar hacia un modelo de desarrollo territorial soberano (I)

Transitar hacia un modelo de desarrollo territorial soberano (I)

BAJO BIDASOA: TRANSITAR HACIA UN MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL (MÁS) SOBERANO

Escenario económico y líneas de actuación posibles

| Iker Eizagirre |

El objetivo de este breve trabajo será doble. Por una parte, analizar el escenario económico de la ciudad de Irun (situado en la comarca de Behe/Hego Bidasoa) en base a fuentes secundarias disponibles y sintetizarlo en formato DAFO. Por otro lado, realizar algunas propuestas estratégicas de cara a mejorar esta situación aprovechando las fortalezas y oportunidades detectadas y teniendo en cuenta diferentes planes de desarrollo económico existentes para la comarca.

Para ello, trataremos de no obviar la complejidad del contexto de globalización neoliberal actual, lo cual no implica resignarse a su fuerza. A su capacidad de moldear los territorios en función de las demandas del abstracto mercado mundial. Así, apostaremos por la transición hacia un modelo de desarrollo local más sostenible que vaya ganando cuotas de soberanía en diferentes ámbitos de la reproducción social [1] (Narotzky, 2014).

Hablaremos de transición y no de ruptura. Así, ciertos elementos del paradigma neoliberal actual se considerarán inamovibles -por ahora- y se propondrán “palancas de cambio” para que la lógica de la soberanía territorial pueda ir ganando peso específico, pueda ir subsumiendo ámbitos de relación socio-económica en un mismo contexto de relación. En un territorio en el que las dos lógicas (la del capital y la de la vida) ocurren de forma simultánea.

1. Una visión y elementos a tener en cuenta para una estrategia económica urbana hoy

Como recuerdan Subirats (2016) y Sunyer (2019) los gobiernos locales hoy están cada vez más preocupados y tienen más responsabilidad y herramientas para incidir en la marcha económica de sus territorios. La globalización ha alterado las escalas tradicionales, existe una “nueva sensibilidad de escala” (Subirats, 2016), en la que paradójicamente lo global y lo local están más relacionados. Las dos escalas se atraviesan mutuamente con mayor profundidad y cotidianidad.

La unidad pretendida estado-mercado-nación ha venido perdiendo peso como único marco de referencia en lo económico. Así, los territorios locales se enfrentan a la fuerza de los mercados globales con sus propias características y herramientas buscando elementos de ventaja competitiva que les posibiliten “aprovechar” los nichos del mercado global.

La estrategia de especialización regional inteligente (RIS 3), que dotadas de fondos europeos busca una integración estratégica a nivel comunitario de desarrollo territorial y económico, es prueba de esto [2]. Una apuesta por la competencia territorial en sectores económicos de valor de cambio agregado que la mayoría de veces genera modelos de desarrollo territorial extravertidos. Modelos de organización del territorio determinados más por las opciones de mercado global-externo que por las necesidades del propio territorio. La especialización conlleva un mapa de territorios profundamente interdependientes en amplísimas escalas. Interdependencia que lejos de articularse en base a tratados políticos/acuerdos de cooperación y/o ayuda mutua, se articulan como mercados. Se relacionan y compiten bajo los parámetros de la concurrencia y la obtención de ganancia. Es decir, territorios con escasa soberanía local, ecológicamente poco sostenibles y en los que concretar en lo real la justicia social es cada vez más difícil.. que ahondan en la forma de reproducción social capitalista y las consecuencias que de esta devienen [3].

Desde Irun, ciudad con los índices más altos de paro de la provincia (12,48%, datos de Lanbide, de abril del 2019 frente al 9.09% provincial), menor renta personal relativa (17.671€ frente a la media provincial de 21.714€, Eustat, 2016) y preocupantes síntomas de exclusión social, creemos que hay que empezar a visionar y generar estrategias territoriales hacia otro modelo.

Un modelo de desarrollo local sostenible y ciudadanamente participado, liderado por la institución pública y sus herramientas (como las agencias de desarrollo) que desde la visión y la autoridad ganada sean capaces de aglutinar a los agentes en direcciones conjuntas. Dirección que tiene como brújula las soberanías [4], la democracia económica y la justicia socio-ambiental.

Sea dicho que el viraje no puede darse de un día para otro: debemos partir de lo existente a nivel objetivo y del sentido común, e ir abriendo lógicas sistémicas que alimenten este modelo y debiliten a la vez el otro. Pero, ¿desde dónde? Es una cuestión de escala.

Como señalan Fons, Navarro y Boix (2016) en referencia a los pactos territoriales: “las reformas del sistema de empelo como las ideas innovadoras depende la movilización de los agentes públicos y privados en la escala territorial adecuada (…) los pactos territoriales es movilizar las voluntades los recursos locales en favor de una estrategia integrada que permita una mejor coordinación de las acciones”. La escala de la estrategia es por lo tanto fundamental. Creemos que por la institucionalidad generada para fomentar el desarrollo económico, por el marco de referencia vital de la ciudadanía y por las relaciones económicas tejidas en ella, la escala territorial en nuestro caso es la comarca de Bajo/Hego Bidasoa (conformada por Irun con 61.983 habitantes y Hondarribia con 17.018 habitantes).

Fuente: elaboración propia

En este gráfico tratamos de representar elementos que deben ser clasificados en diferentes ámbitos.

A) Ámbitos de la formación social que pueden ser diferenciados a nivel analítico por la cualidad de los agentes y las lógicas que estructuran al interior y en sus límites dichos ámbitos.

 • A.1.Ámbito de lo público
 • A.2.Ámbito de lo económico
 • A.3.Ámbito de lo social
 • A.4.Ámbito de la formación institucionalizada

B) Estructura territorial generada por la acción humana dentro de un determinado modelo de producción y reproducción social. Determinante para entender y proyectar el desarrollo económico. Aquí podríamos situar: 1)Infraestructuras en general (transporte, energéticas, hidráulica, telecomunicaciones o de edificación, etc.) 2) Conectividad como cualidad de la base territorial generada (ya sea física o virtual), las cualidades del urbanismo generado (gestión del suelo, compacidad y densidad, vivienda, función social del suelo, etc.) y el modelo de asentamiento territorial (relación campo/ciudad, metropolitización, dispersión, etc.).

C) La base biofísica sobre la que todo se sustenta: el medio natural que sabemos es eco-social (está parcialmente antropizado) pero que cabe separarlo de la “mancha urbana” y su lógica metabólica.

D) El sistema de representación o la “cultura” que todo lo envuelve y lo atraviesa. Es decir, el sentido que damos a las cosas y la guía para la práctica que ofrecen.

Huelga decir que desde la perspectiva del movimiento real de las cosas existe una relación dialéctica entre todos los elementos analíticamente diferenciados. Relación entre los ámbitos, el modelo territorial, la base biofísica y la cultura que conforma al interior de cada una de las mismas.

La cuestión estará, que dependiendo del modelo de reproducción social vigente el peso gravitacional de los ámbitos será diferente. Creemos que en el modelo actual lo que prima son las necesidades del polo económico que opera con una lógica plenamente capitalista: el territorio debe articularse para favorecer los procesos de acumulación de capital lo más rápido y con menos fricción posible.

Así, la institución debe garantizar servicios e infraestructura, financiación, información y legislación adecuada, los centros formativos deben abastecer la cualificación que el mercado exige y la comunidad debe ser dócil consumidora y sumisa trabajadora. El modelo territorial se debe adecuar como soporte para ello, y el medio natural es un “recurso”. Todo esto debe ser visto como “la única opción viable” gracias a una maraña ideológica densa. Una lógica del sentir y el pensar acorde con la acumulación que priorice al individuo, legitime la riqueza sobre la pobreza, respete ciertas jerarquías y autoridades, tienda a traducir todo al dinero, etc. Es decir, una cultura de mercado acorde que sea capaz de moldear las subjetividades en sintonía con las necesidades del mercado.

En contraposición, el desarrollo local en clave de soberanía debe poner el énfasis en las necesidades y aspiraciones (“desesidades”) sociales y las potencias que quiera desarrollar. Es decir, debe generar estructuras democráticas para poder orientar el territorio de forma comunitaria, contando con una estrecha colaboración de la institución y los centros formativos y poniendo la economía al servicio de la vida y no al revés.

En otras palabras “el objetivo estratégico, a medio y largo plazo, debería ser la transición hacia una cierta relocalización económica con el fin de reafirmar una base productiva soberana, diversificada y sostenible que permita a la economía urbana ganar autosuficiencia ante el empuje de la economía globalizada, porque la conquista ciudadana no debe ser –solo– política, sino también económica” (Sunyer, 2019).

De acuerdo con ello, la estrategia económico-urbana, basada en el desarrollo local y las soberanías tiene que tener en cuenta y debe cubrir los siguientes aspectos que solo enunciamos:

 • La multiplicidad de escalas.
 • Las personas en el centro.
 • Liderazgo público, deliberación radicalmente democrática y control público-comunitario de los recursos.
 • Los paradigmas económicos emancipadores (especialmente la alianza entre ESS y cooperativismo).
 • Resignificación cultural de la economía y del emprendimiento. Marcando una gruesa línea entre actividad que apunta a la crematística -el arte de hacer dinero del dinero- y la que cumple una función social.
 • Definición estratégica de una trayectoria propia de desarrollo que sea capaz de aprovechar las oportunidades de la globalización para fortalecer el metabolismo local.
 • La potenciación y el aprovechamiento de redes de cooperación formadas por los más diversos actores económicos locales.
 • Tener muy presentes los recursos intangibles, como la formación, las comunicaciones o la innovación tecnológica.
 • Conocer los mercados y desarrollar las líneas de acceso a los mismos a partir de ventajas competitivas propias.
 • Generar un clima local favorable para la actividad empresarial, potenciando los atractivos del territorio y articulando adecuadamente las políticas económicas con las sociales.

Con esta visión y esta misión pasemos a los apartados de caracterización económica de la comarca de Hego Bidasoa.

NOTAS

[1] Ésta se define como “el movimiento a través del cual una realidad social histórica concreta establece las condiciones para su continuidad, y el modo en que la realidad histórica concreta es incorporada en los agentes a través de las identidades personales y colectivas” (Narotzky, 2014).

[2] La RIS 3 explicita sus ideas fuerza de esta manera (Comisión Europea, 2014): 1)Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, retos y necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el conocimiento. 2)Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada país o región. 3) Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y aspiran a estimular la inversión del sector privado. 4)Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la experimentación. 5)Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y evaluación (Comisión Europea, 2014).

[3] No es objeto de este trabajo analizar esta cuestión, pero situándonos en Irun la precarización general de la vida, el aumento de desigualdades, la poca soberanía en la organización de la producción y distribución (son grandes empresas tractoras que tienen capacidad de competir en lo global las que tienen la mayor fuerza gravitatoria y capacidad de incidencia), apropiación de la riqueza social por parte del capital foráneo, la exclusión social (ya que el valor agregado de la producción lleva a aparejado el uso intensivo de la tecnología y mano de obra cualificada que hace a cada vez más capas de la población “inservibles”) y la falta de cohesión en una sociedad tensionada, apática y resignada son algunos efectos. La “triada civilizatoria” propuesta por Fernández Ortiz de Zárate (2018) para comprender la lógica del capital en su fase actual se hace bastante palpable: a.) Mercantilización (de cada vez más espacios de la vida con énfasis en lo común/público). b.) Dominación múltiple (político/cultural). c.) Expulsión  de aquellos sectores que ya no interesa integrar bajo perspectivas productivistas).

[4] Nos hacemos eco de la propuesta sistematizada en la publicación “Soberanías” (Varios/as autores/as (2019). Barcelona: Zambra-Baladre). En ella apuestan por la definición de los ámbitos estratégicos de la reproducción social, diferenciarlas tácticamente y analíticamente, y generar dinámicas de conquista de grados de soberanía diferenciados con agentes/estrategias propias en cada ámbito de conquista. Sobresalen: Alimentación, Vivienda, Salud, Cultura, Energía, Tecnología y la “soberanía reproductiva” como transición totalizante que relaciona al resto de soberanías sectoriales bajo lógicas de acción que ponen al cuidado y las personas en el centro.

 

Un nuevo urbanismo (III)

Un nuevo urbanismo (III)

¿UN NUEVO URBANISMO? (III)

Teoría, étcia y política para una reflexión sobre el urbanismo en la coyuntura actual

| Iker Eizagirre |

En esta serie de tres artículos reflexionaremos sobre el urbanismo (como ámbito de saber diferenciado y como práctica en el “hacer ciudad”), así como de las “profesionales” llamadas a ejercerlo (urbanistas). Trataremos de hacerlo dentro de la fase histórica actual (globalización neoliberal) y por tanto desmenuzando algunas cuestiones éticas y políticas de del urbanismo.

Palabras clave: ciudad, urbanismo, política, ética, justicia social

3.Malestar urbano, contradicción y construcción: reflexionando desde el barrio de San Miguel de Irun

Siendo coherente con lo expuesto, la reflexión anterior nace de la práctica social por un lado (como parte de movimientos que podrían encuadrarse sin problemas en el “derecho a la ciudad”) y la práctica profesional que tratamos de realizar articuladamente desde la cooperativa Hiritik At. Cooperativa nacida en el centro social autogestionado “Lakaxita” (arrebatado a la especulación capitalista para generar alternativas), y que tienen Irún como principal ámbito de actuación. Desde ahí pues pretendemos reflexionar sobre el malestar urbano primero, y sobre las tendencias contradictorias al interior del proceso urbano después. Por no perdernos en la generalidad, y por la economía política del espacio disponible nos centraremos en el barrio de San Miguel. Barrio producido al amparo del Tren, con gran concentración histórica de población migrada, hábitat de familias de clases populares y en el que en la actualidad se está desarrollando el “Plan de Barrio San Miguel_2025”. Intento de generar una escala de planificación popular, una escala por debajo del PGOU, y que permita aglutinar (las reivindicaciones y agentes sociales) el barrio, bajo una agenda común y factible.

Dicha iniciativa nace desde luego de un “malestar”, que en muchos aspectos puede categorizado como “malestar urbano”. A saber:

• Sensación de eterna periferia: El barrio está yuxtapuesto a lo que podría ser considerado como “ciudad compacta”. La distancia física es pequeña, pero la urbanística, social y simbólica es muy grande. La sensación de que “Irun acaba en el puente de Txanaleta” está muy arraigada tanto dentro del Barrio, como fuera. Inmigrantes fueron la mayoría de sus primeros pobladores (llegados en la segunda mitad del XIX a construir el paseo de Colón y el Tren), inmigrantes los que le dieron su forma moderna (inmigración masiva del resto del estado 50-70s) y inmigrantes globales hoy, mucha de la nueva población que se asienta en el barrio (principalmente latinoamericanos y magrebíes).

• Impotencia del Ayuntamiento: La AVV con razón, interpela al ayuntamiento en muchos compromisos urbanísticos adquiridos, y sin ejecutar. Pero existe mucho malestar en aspectos, que siendo sinceros el ayuntamiento si bien ayudar, no tiene poder para cambiar de forma radical. Tal es el caso de la decadencia del pequeño comercio (elemento fundamental en el barrio, económica e identitariamente), la convivencia intercultural, el paro, o la sensación se seguridad. Elementos vinculados a la urbano, que conectan con dinámicas de acumulación capitalistas que transcienden por mucho la capacidad del ayuntamiento.

• Xenofobia: Este malestar repliega a la comunidad, la disuelve y se crean las condiciones para la alienación mutua, la indiferencia generalizada, el desconocimiento del vecino/a y la desconfianza. Si a esto se le suma el componente de la raza, aparece el racismo, como telón de fondo de explicaciones para la inseguridad o la degradación del barrio. Como sabemos, existen dinámicas que se dan a escala supramunicipal que explican muchas de las situaciones a mejorar, pero ante la dificultad de interpretar dinámicas tan complejas y escindidas del espacio/tiempo vivido, el migrante se convierte en chivo expiatorio de todo. Más, si como en el caso de San Miguel, no hay mecanismos comunitarios o institucionales de mediación intercultural. El odio al diferente, en un barrio donde el malestar urbano es profundo y el tejido comunitario débil, no solo se proyecta contra los inmigrantes (paradójicamente por poblaciones que vinieron en masa como migrantes económicos). En ocasiones se puede convertir en una guerra de “todos contra todos”, mayores que no quieren que se hagan cubiertas porque sino los jóvenes “se emborrachan y lo dejan todo hecho una mierda”, contra los proyectos alternativos/ocupas “eso es un antro donde yo no sé que pasa pero no me gusta nada”, contra sectores como los comerciantes “es que qué quieren, si no se renuevan, tienen que adecuarse a los tiempos”, contra las bicicletas “que andan por la cera como si nada”, contra los niños que juegan con la pelota “porque a veces se les va y nos da miedo”, … Evidentemente no queremos poner todas estas contradicciones al mismo nivel, solo poner sobre el tapete que este malestar (pues las citadas tienen que ver en parte con la cualidad proceso urbanístico desarrollado en el barrio), en ausencia de tejido comunitario barrial de mediación/socialización e incapacidad para interpretar las condiciones estructurales (más allá de que aquel hace esto que no me gusta, y por tanto que él no lo haga) que condicionan la vida urbana, se busca al culpable en el portal de enfrente. Esto, debilita a su vez la comunidad, y progresivamente la va disolviendo, haciendo de ella una parte de la “sociedad civil”, impotente y dependiente del ayuntamiento y el poder institucional constituido.

• Sobre la tecnología. “La tecnología sirve para lo bueno y para lo malo” (Borja y Mayorga, 2018), pero si recuperamos a Castells, el momento es anterior a su utilización, pues el proceso social completo para llegar a producir la tecnología está mediado por el poder. El tema de la tecnología no se limita a que uso le demos a lo que tenemos, sino a qué tecnología necesitamos y para qué, y como reorganizamos el trabajo social para ello. En San Miguel (también), la relación con la tecnología es profundamente contradictoria, y muestra una brecha generacional, que si bien no es tan evidente como a veces se presenta, existe. Mientras se critican elementos como la lectura de matrículas por parte de una cámara que los nuevos coches de la OTA llevan incorporado (“son una churrera de multas”), o se crítica la digitalización de los trámites municipales y la reglamentación de todo (se recuerda con añoranza las épocas en el que la relación era más personal, de tu a tu con la institución y menos reglada), se aplaude la utilización de las TIC en lo que tienen que ver con el control policial (pues genera más sensación de seguridad). En muchas ocasiones, se nota que la machacona idea “tecnología=mejora” se cuela en un primer momento, pero muchas de sus implementación generan extrañeza y rechazo.

• Las trampa de la resiliencia y su vuelta: En San Miguel, también se palpa la responsabilización individualizada o colectiva (como barrio) de su situación. En muchos sectores de Irún existe el concepto de que en San Miguel hay sobre todo inmigrantes, gente tosca, poca refinación, gente pobre y poco culta. La refinación estética de clase no se respira en este barrio, y la idea de que “están ahí los que se lo merecen”, o “ese barrio es así porque la gente que lo puebla es como es”, sino mayoritaria si que tiene fuerza explicativa en algunos discursos fuera del barrio. E incluso dentro. Así, no son lo suficiente buenos y tienen lo que se merecen, también en términos de hábitat de vida. La resiliencia, en el contexto del retroceso de lo público en la regulación de la vida pública (a favor del mercado) bebe de esto, y además fomenta esta idea pero en sentido positivo “debemos adecuarnos constantemente a un mundo cambiante”. El mundo cambia es así (¡cómo no va a cambiar!), y si te tropiezas en alguno de esos cambios, la responsabilidad recaer sobre ti. Esto es muy evidente en el caso del pequeño comercio en San Miguel, pues desde le punto de vista del consumidor que se ha dejado deslumbrar por las luces del comercio transnacional, (sus ofertas, variedad, estética, formato, etc.) “el pequeño comercio no ha sabido adecuarse lo suficiente”. Lo mismo pasa con el paro. Está claro que el concepto de resiliencia está vinculado al neoliberalismo y a hacer cargar sobre los hombros de los marginalizados el peso de la injusticia. Pero la vuelta, es decir reivindicar a papá estado como respuesta monolítica simple es un error. Se debe luchar el papel del estado (supuesta síntesis política del conjunto de relaciones sociales, y gestor de lo común) en todo lo que tiene que ver con la utilización de los recursos públicos para la reproducción lo más igualitaria, justa, inclusiva y sostenible de la sociedad, y luchar contra la enajenación de lo que es de todas en favor de agentes privados. Pero, eso no quiere decir reivindicar la mediación del estado en todo el proceso. A nuestro juicio, se debe avanzar en un lógica de co-gestión real en los ámbitos posibles. Pero para ello, no basta con la “buena voluntad del estado”, deben existir comunidades articuladas a nivel territorial con capacidad de definición y gestión de agenda. En esa labor, tanto en la dimensión técnica como política de ayudar el urbanismo, el urbanista, estar dispuesto y combinar su doble papel de técnico y militante social. El proceso de articulación barrial del Plan San Miguel 2025 es un intento de poner en práctica todo ello.

3.1. Dinámicas contradictorias y constructoras en el proceso de San Miguel

En el apartado anterior, se han citado algunos elementos localizados, que desde el prisma de la justicia social caminan en direcciones opuestas. Hay malestar e identificación de los efectos negativos del actual proceso urbanizador y respuestas creativas. En este apartado rescataremos dos de las que nos parecen las más llamativas.

La primera dinámica negativa es sin duda el procesamiento de extrañamiento respecto al hábitat urbano que las propias vecinas crean. “Es la alienación urbana, el sentimiento de desposesión, de los ciudadanos. Las áreas centrales expulsan a los sectores populares o dejan que se degraden y se consideran lugares malditos, criminalizados” (Borja y Mayorga, 2018). Esta sensación es clara entre muchas personas que habitan el barrio, sensación que se acrecenta frente a la progresiva turitsificación y museización de la ciudad compacta adyacente. También se acrecienta, pues San Miguel ha sido según cuentan las vecinas un barrio en donde las redes de solidaridad y ayuda mutua entre la personas migradas a partir de los 50 ha sido muy muy densa. Los testimonios dan cuenta de un barrio obrero en el sentido clásico del término: Densamente poblada, por personas con orígenes, centros de trabajo compartidos, intereses convergentes y espacios de socialización, ocio similares. Cómo nos decía un vecino “uno antes aquí se sentía como en el pueblo, este barrio era un pueblo pequeño. Nos juntábamos los ferroviarios, comíamos todos juntos siempre en el mismo sitio… si si, y salías a tomar algo y siempre te juntabas con alguien, del trabajo o de lo que sea” [8] (Manuel). Así los rápidos cambios que está viviendo el barrio (sobre todo la nueva escala de la migración y la debacle del pequeño comercio y la bajada de la participación en asociaciones barriales) generan una sensación de extrañeza para con el territorio vivido en cambio, lo cual hace que se idealice. Por otra parte, existen proyectos, grandes proyectos en el barrio en los que el Ayuntamiento de Irún si tiene competencia directa, y para con los que no se ha contado casi nada con el barrio. Esto profundiza más la sensación de vivir en un barrio sobre el que no puedo dejar huella, no me veo reflejado en él, vivo, paso por ahí pero no lo construyo.

El segundo (unido al anterior y a muchas más cosas) es claramente la sensación de inseguridad. Un tema, en el que en el foro de participación emergió como “como el tema que nos preocupa a todos, ni parques, ni perros, ni campo de futbol… ¿has salido a las diez de la noche por aquí? Te invito a hacerlo… tráfico de todo, drogas, personas.. y gente rara, negros, moros… esto ya no es lo que era, no se puede andar tranquilo por este barrio”. Ya hemos profundizado un poco en este tema antes.

Pero lo cierto es que también se dan dinámicas de reacción en clave positiva. Allá donde hay opresión, dominación hay resistencia y respuesta. Las relaciones de poder nunca son unidireccionales. En este sentido nos parece que la dinámica de construcción del plan abre la puerta a una planificación del territorio popular, desde abajo, y desde una escala inframunicipal [9]. Más cercana a la participación y unidad comunidad vivida/espacio. Abre la puerta a establecer las bases socio-materiales para empezar la lucha por el derecho a la ciudad en condiciones. Y es que;

“El derecho a la ciudad no es un catálogo de derechos específicos que pueden obtenerse más o menos, unos sí y otros no. Los derechos son interdependientes, no se pueden ejercer unos si faltan los otros, y todo ello requiere políticas integrales y que deben imponerse a la lógica del mercado. No se trata solo de derechos estrictamente urbanos, como la vivienda, el espacio público, los equipamientos y los servicios básicos, la accesibilidad y la visibilidad, la centralidad próxima, la movilidad y la inserción en la trama urbana compacta, sino también de derechos sociales y económicos, la educación y la sanidad públicas, el empleo y la renta básica, la formación continuada y la protección social, el acceso a la cultura y al uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como la igualdad de derechos políticos y jurídicos a todos los habitantes de la ciudad, la posibilidad real de participar en los procesos de elaboración de los programas de las instituciones políticas y en la gestión cívica o social de las entidades de gestión de interés general”
(Borja y Mayorga, 2018)

Son interdependientes, pero claro, como no estamos en posición de cambiarlo todo de golpe, se debe priorizar en la dialéctica necesidad/factibilidad y crear una agenda desde abajo que marque qué es eso del derecho a la ciudad en un territorio dado (articulando con los planteamientos globales). Cómo se operativiza y entre quienes estamos dispuestos a pelearlo. De lo contrario, sin territorialización ni sujeto, “el derecho a la ciudad” puede ser un derecho abstracto más, muy bonito en el papel o en palabras de Lefebrve o Harvey, pero inmaterializable. Así pues el Plan de Barrio, creemos es una respuesta creativa dentro del malestar urbano, que pretende generar las condiciones fundamentales para pelear por el derecho a la ciudad: Agenda concreta y sujeto territorializado en torno a ella.

 

BIBLIOGRAFÍA
Borja, J. Mayorga, M (2018). El urbanismo frente a la ciudad actual. 09/11/2018, de la UOC
Castells, M (1972). Problemas de Investigación en sociología Urbana. Madrid: SXXI 
Santos, B (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Madrid: Trilce

 

TALLERES
Foro 1 realizado el 06/11/2018 en la escuela San Vicente de Paul dentro del proceso del “Plan San Miguel_2025”. Sitio Web: https://sanmiguel2025.wordpress.com/
ENTREVISTAS
Manuel. Hombre 78 años migrado a Irún en 1964 y trabajador ferroviario toda su vida
NOTAS 
[6] Las citas que se utilizarán provienen de la sesión participativa que realizamos desde Hiritik At en el barrio de San Miguel (06/11/2018) y de entrevistas previas realizadas con agentes del barrio para preparar la sesión
[7] Puente que salva el agujero creado por la playa de vías que atraviesa Irún y la divide, pero que no tiene más de 20 metros
[8] Esto tendría que ser complementado por diversas posiciones de sujeto, entre ellas la de las mujeres de San Miguel. Puede que la dinámica comunitaria existiese, pero seguro se desarrollaba de forma diferente
[9] Profundizamos en las características de este Plan en un artículo próximo